Bệnh nhân là mối quan tâm hàng đầu cho tất cả những dịch vụ chúng tôi cung cấp.Y tế là lĩnh vực phức tạp và chuyên sâu, do đó đòi hỏi rất nhiều yếu tố để kiến tạo dịch vụ tốt.

Chúng tôi phối hợp tất cả những yếu tố cần thiết lại với nhau.

 • + Cơ Sở Khám Chữa Bệnh – chúng tôi luôn sát cánh cùng bạn để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn
 • + Nhà Đầu Tư Y Tế – cùng bạn, chúng ta giúp tất cả các bệnh nhân đều tiếp cận được với các dịch vụ y tế
 • + Công Ty Dược Phẩm – giúp bệnh nhân tiếp cận với các thuốc của công ty bạn nhanh nhất có thể
 • + Bệnh Nhân – chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe là không có biên giới

CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

 • Quản Trị Y Tế
  • Quản trị kinh doanh & tài chính
  • Vận hành cơ sở khám chữa bệnh
  • Lập kế hoạch chiến lược
  • Phát triển kinh doanh & tiếp thị
  • Quản trị chất lượng hệ thống
  • Quản trị cơ sở vật chất & y sinh
  • Xây dựng Trung Tâm Thực Hành Xuất Sắc
  • Quản trị trải nghiệm bệnh nhân
  • Đào tạo & Phát triển
 • Dịch Vụ Tài Chính
  • Tư vấn sát nhập và mua lại
  • Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch tài chính
  • Gọi vốn
  • Thiết lập các quy chế và quản trị
  • Quản lý chuỗi cung ứng và mua sắm
 • Phát Triển Dự Án
  • Nghiên cứu tính khả thi
  • Thiết kế & Lên kế hoạch
  • Lên kế hoạch vận hành y tế & thiết bị
  • Quản trị dự án
  • Quản lý Nhân sự & Nguồn lực
  • Hướng dẫn & Vận hành
  • Quản trị sự thay đổi

CÔNG TY DƯỢC PHẨM

 • Dịch Vụ Đăng Ký
  • Đăng ký thuốc
  • Đăng ký & theo dõi tiến trình
  • Đăng ký cấp phép tiếp thị
  • Đăng ký thay đổi nội dung ghi toa, nhãn
  • Tái đăng ký
  • Kiểm tra nội dung quảng cáo hợp quy
 • Tiếp Cận Thị Trường
  • Chuẩn bị hồ sơ vào danh mục đề nghị chi trả
  • Quản lý thầu bệnh viện
 • Phân Phối
  • Quản lý chuỗi cung ứng
  • Tiếp nhận & Xử lý đơn hàng
  • Quản lý hàng ký gởi kho
 • Kinh Doanh & Tiếp Thị
  • Lập & Thực thi chiến lược kinh doanh
  • Lập & Thực thi chiến lược tiếp thị

NHÀ ĐẦU TƯ Y TẾ

 • Dịch Vụ Tài Chính
  • Tư vấn sát nhập và mua lại
  • Gọi vốn
  • Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch tài chính
  • Thiết lập các quy chế và quản trị
  • Chiến lược đầu tư Thẩm định & Đánh giá
 • Phát Triển Dự Án
  • Nghiên cứu tính khả thi
  • Thiết kế & Lên kế hoạch
  • Lên kế hoạch vận hành y tế & thiết bị
  • Quản trị dự án
  • Quản lý Nhân sự & Nguồn lực
  • Hướng dẫn & Vận hành
  • Quản trị sự thay đổi

BỆNH NHÂN

“Trải nghiệm của bệnh nhân là trung tâm của chăm sóc y tế. …”
theo Jason Wolf, president of the Patient Experience Institute.

Về chúng tôi, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

DG Medical là nhà cung cấp giải pháp y tế toàn diện tập trung vào các nước đang phát triển nhanh nhất ở Đông Dương. Chúng tôi tự hào là chuyên gia trong việc xây dựng hệ sinh thái y tế được tùy chỉnh theo nhu cầu của khu vực và bền vững cho tương lai. Đội ngũ DG là sự hợp nhất của các chuyên gia kinh nghiệm trong ngành y tế, những người đã từng trực tiếp phát triển và quản lý các tổ chức y tế thành công.

Công ty TNHH DG Medical. GPĐKDK số 0314689140 cấp bởi Sở KHĐT TP. HCM ngày 19/10/2017
Bản quyền © 2018 DG Medical.
Chính sách bảo mật | Điều khoản dịch vụ