Australia just invented Shazam for spiders - CNET

Published on 4 August 2020 | 2:47 am

As someone living in Australia... thank you.

Segway Hits The Brakes On Its Flagship Product

Published on 23 June 2020 | 10:50 pm

The self-balancing scooter that was popular with tourists and police officers but also associated with high-profile crashes, will be retired next mont

Internal

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG 2019

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG 2019

Ngày 30/8/2019, Bộ Y Tế vừa ban hành nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019. Nội dung văn bản gốc: 1. Quyết định 3936/QĐ-BYT Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài […]

Hội Thảo "Nghành Y Tế Cần Làm Gì Để Thu Hút Đầu Tư"

Với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa y tế của Chính phủ, kể từ năm 2015 đến nay, làn sóng đầu tư vào lĩnh vực y tế ngày càng nóng. Rất nhiều thương vụ mua bán-sáp nhập (M&A) có giá trị cao đã được công bố. Trong lĩnh vực bệnh viện, một trong các […]

DG Medical is an end to end Healthcare Solutions provider focusing on Asia’s fastest growing emerging countries in Indochina. We pride ourselves in being experts in building healthcare ecosystems that are customized to the needs of the region and also sustainable for the future. Team DG is a global amalgamation of senior healthcare industry captains who have been instrumental in developing and managing highly successful healthcare organizations.

DG Medical Co., Ltd. License number 0314689140 by HCMC DPI on 19/10/2017
© 2018 DG Medical. All Rights Reserved.
Privacy | Terms of Use