• No items.
 • Internal

  KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÒNG KHÁM

  Chăm sóc y tế không chỉ giới hạn ở việc chăm sóc bệnh nhân. Các chuyên gia y tế thành công nhất ngày nay cũng cần thông thạo các khái niệm kinh doanh và quản lý thiết yếu. Dù bạn đang điều hành phòng khám, khoa phòng  hay trung tâm điều dưỡng, bạn cần có […]

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG 2019

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG 2019

  Ngày 30/8/2019, Bộ Y Tế vừa ban hành nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019. Nội dung văn bản gốc: 1. Quyết định 3936/QĐ-BYT Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài […]

  Hội Thảo "Nghành Y Tế Cần Làm Gì Để Thu Hút Đầu Tư"

  Với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa y tế của Chính phủ, kể từ năm 2015 đến nay, làn sóng đầu tư vào lĩnh vực y tế ngày càng nóng. Rất nhiều thương vụ mua bán-sáp nhập (M&A) có giá trị cao đã được công bố. Trong lĩnh vực bệnh viện, một trong các […]

  DG Medical is an end to end Healthcare Solutions provider focusing on Asia’s fastest growing emerging countries in Indochina. We pride ourselves in being experts in building healthcare ecosystems that are customized to the needs of the region and also sustainable for the future. Team DG is a global amalgamation of senior healthcare industry captains who have been instrumental in developing and managing highly successful healthcare organizations.

  DG Medical Co., Ltd. License number 0314689140 by HCMC DPI on 19/10/2017
  © 2018 DG Medical. All Rights Reserved.
  Privacy | Terms of Use